• เวลาทำการ : จ - อา เวลา 05:00 - 10:00 น. และ 22:00 - 02:00 น.
  • สั่งซื้อสินค้าติดต่อ Line: mengkeeseafood

นโยบายการคืนเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอธิบายรายละเอียด การคืนเงิน และค่าบริการต่างๆ การตัดสินของทาง Mengkee seafood ถือเป็นที่สิ้นสุด “ผู้ขาย” หมายถึง Mengkee seafood “ผู้ซื้อ” หมายถึง ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าของ Mengkee seafood อย่างน้อยหนึ่งชิ้น

 

  1. กรณีที่ชำระค่าบริการ แต่ได้รับของผิดประเภทหรือ เสียหาย จากการจัดเตรียมสินค้าจากผู้ขาย หรือ การจัดส่งสินค้า ทางผู้ขายจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายใน 7 วันทำการ
  2. กรณีที่สั่งซื้อสินค้าผิดประเภท ทาง ผู้ขาย จะไม่ดำเนินการคืนเงินทุกกรณี
  3. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคืนเงิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า