• เวลาทำการ : จ - อา เวลา 05:00 - 10:00 น. และ 22:00 - 02:00 น.
  • สั่งซื้อสินค้าติดต่อ Line: mengkeeseafood

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอธิบายรายละเอียด การใช้งานเว็บไซต์ และบริการ การตัดสินของทาง Mengkee seafood ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ขาย” หมายถึง Mengkee seafood ผู้ซื้อ” หมายถึง ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าของ Mengkee seafood อย่างน้อยหนึ่งชิ้น

 

เรียน ผู้ซื้อทุกท่าน ข้อความฉบับนี้ผู้ขายต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทุกท่านทราบว่า ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ขายขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ห้ามผู้ใดละเมิด หากมีการกระทำใดๆที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง การนำไปเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่น นั้นจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  1. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาติ ผู้ขายไม่อนุญาติให้ผู้อื่นกระทำการ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง การนำไปเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ขาย เป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการกระทำดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
  2. ผู้ขายขอสงอนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า